اطلاعات تماس

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

مراسم بعدی

مراسم هفتگی:

زیارت عاشورا و روضه حضرت ارباب

جمعه شب ها ساعت 20

اهواز، شهرک دانشگاه